KUŹNIA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Celem głównym projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez podjęcie samozatrudnienia we własnych przedsiębiorstwach przez 72 bezrobotne oraz bierne zawodowo osoby w wieku powyżej 29 roku życia, mieszkające na terenie województwa podkarpackiego.

Dowiedz się więcej!